Search
Close this search box.

חינוך

הישג משמעותי: 93.8% זכאות לבגרות באשקלון

הנתון הגבוה ביותר בתולדות העיר מהווה זינוק של 2.3% לעומת אשתקד; השנה, לראשונה התווסף גם בית הספר המקצועי ׳אורט אדיבי׳ לתמונת הזכאות העירונית עם כשליש מתלמידיו הזכאים לתעודת הבגרות; ראש מינהל החינוך, יובל זוזט: ״הנתונים משקפים את החזון החינוכי שהתווינו לצד המאמצים שמשקיע מינהל החינוך ועבודתם המסורה של הצוותים החינוכיים בבתי הספר״

דילוג לתוכן