הכנופייה

אחת שיודעת ה-כ-ל שומעת על צעיר, צדיק ושני קרימינלים שעובדים בימים אלו על פרוייקט חדש. נא לא להתקשר למדור ולבקש פרטים, סבלנות.